Raad van Toezicht

Glanum Diagnostics beschikt over een Raad van Toezicht die continue toezicht houdt op de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt. In de Raad van Toezicht hebben drie personen zitting, te weten:

  • Dhr. P. Zuijdgeest
  • Dhr. H. Smits
  • Dhr. F. Pagie

De Raad van Toezicht is te bereiken via het volgende emailadres: rvt@glanum-diagnostics.com