Certificering

Glanum Diagnostics levert Medisch Specialistische Zorg en valt juridisch gezien in de categorie van Zelfstandige Behandelcentra. De Nederlandse Zorg authoriteit schept samen met de Inspectie voor Gezondheidszorg kaders waaraan zorg moet voldoen. Ook houden deze instanties, samen met de zorgverzekeraars toezicht op de kwaliteit van zorg die in Nederland wordt geleverd.  

Het is voor Glanum van groot belang kwalitatief zo goed mogelijke zorg te leveren. En natuurlijk houdt Glanum zich aan alle regels en richtlijnen. Een manier om een kwaliteit in de zorgprocessen te waarborgen is het opzetten en onderhouden van een kwaliteitsmanagement systeem. Glanum heeft gekozen voor een kwaliteitsmanagement systeem dat voldoet aan de ISO 9001:2015 

NEN-EN-ISO 9001:2015.

Elke dag is Glanum bezig met kwaliteit van de zorg die ze levert. Dit kwaliteitsmanagement systeem is een belangrijk onderdeel van de zorgprocessen die Glanum doorloopt. Het systeem wordt met grote regelmaat geëvalueerd en geüpdate. Glanum heeft in 2019 het ISO 9001:2015 certificaat behaald 

De scope van het ISO 9001 certificaat is:
"Het bieden van analyserapporten en/of behandeladviezen op het gebied van diagnostische cardiologie aan artsen".

Bekijk het audit certificaat van Glanum Hier

Elk jaar wordt Glanum geaudit door TÜV Nederland. Bij deze audits wordt gekeken of Glanum alle punten van de ISO in voldoende mate heeft geïmplementeerd in haar zorgprocessen. Voor Glanum staat patiënt veiligheid voorop. 

NEN 7510 en ISO 27001: 2022.

Informatiebeveiliging in de zorg is een verplichting voor elke zorgaanbieder. Glanum kiest ervoor om zowel NEN 7510 als ISO27001 gecertificeerd te worden zodat alle verplichte informatiebeveiligsmaatregelen goed gewaarborgd zijn. Glanum bouwt op dit moment volop aan dit managementkwaliteitssysteem. We verwachten eind 2024 de certificeringen behaald te hebben. 

Mocht u meer willen weten over de kwaliteitswaarborging van Glanum, stuur ons een mailtje. Wij zijn bereikbaar via info@glanum-diagnostics.com