Skip to main content

Tarieven

Uw huisarts heeft onderzoek bij Glanum Diagnostics voorgeschreven. U heeft hiervoor een rekening gekregen. Deze rekening dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. Dit onderzoek valt onder de basisverzekering, maar spreekt wel het eigen risico aan. Als u nog eigen risico open heeft staan, dan zal u (een deel van) dit onderzoek zelf moeten betalen.

Naast het eigen risico kan het ook zijn dat uw zorgverzekeraar een eigen bijdrage rekent. Gemiddeld genomen wordt er rond de 75% vergoedt, dit ligt aan welke polis u heeft. Deze eigen bijdrage vergoedt Glanum voor u. De eigen bijdrage wordt door Glanum vergoed, het eigen risico niet. Wij hebben hiervoor de specificatie nodig van uw zorgverzekeraar. Hierop staat vermeldt wat de eigen bijdrage is en wat u vergoedt krijgt. Dit kunt u mailen naar info@glanum-diagnostics.com of naar ons opsturen.

Tarieventabel

WordPress Tables Plugin